Sponsor Reklam

Arkeoloji nedir, Arkeolog kimdir Ne iş yapar?

 Arkeolog dünyanın üzerinde insan izine ilk rastlanmasından günümüze kadar geçen süre içinde insana ait her türlü kalıntı, buluntu ve doğal ortam ile ilgili insanlar arasında yaşanan ilişkilerin yüzeyde veya su altında araştırarak kazılarla ortaya çıkaran, değerlendiren, inceleyen ve koruma altına alan kişiye denir. Bu bilimin adı da arkeoloji olarak adlandırılır.
Arkeologların görevleri arasında
 • Geçmiş çağlardan günümüze kadar taşınmış olan toprak veya su altında bulunan eserleri gün yüzüne çıkarmak için araştırmalar ve kazılar yapmak,
 • kazılar sonucunda elde edilen eserlerin temizlenip korunmasını sağlamak, ortaya çıkan eserlerin kırılmış, parçalanmış olanlarının bakım ve onarımını yapmak,
 • elde edilen eserlerin tasnifini yaparak kaydını tutmak,
 • diğer insanların hizmetine sunmak,
 • Kültür ve Turizm bakanlığınca verilen sorumlulukları gözlemci olarak yerine getirmek,
 • kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak belirlenecek yerlerin çalışmasında raporlar oluşturmak,
 • koruma altına alınması gereken Kültür ve tabiat varlıklarını saptayarak kayıt altına almak ve bunlara yönelik yapılan çalışmalarda bakım, onarım, koruma gibi kararların çıkmasını sağlamak,
 • yaşadığı çevrenin antik yerlerinin belli zaman dilimlerinde denetimini yapmak
Arkeologların kullandığı araç gereçler
 • kazma
 • kürek
 • spatula
 • el arabası
 • dişçi araç gereçleri
 • su terazisi
 • süpürge
 • kaldıraç
 • fırça
 • kepçe
 • vinç
 • uzunlukları ölçme yarayan metre ölçüm ve çizim araç gereçleri
 • sondaj aletleri kimyasal malzemeler ve benzeri…

Arkeolog olmak için gereken özellikler

Daha çok kültür ve tarih konularına ilgi duymak ve bu alanlarda kendini başarılı görmek, açık havada çalışmaktan kaçınmamak, çok iyi Gözlem ve Araştırma yeteneğine sahip olmak, bedensel yönden sağlam yapıya sahip olmak, genel yetenek ve özellikle sözel düşünme gücü yüksek neden sonuç ilişkisini ortaya çıkarmada pratik düşünebilmek arkeolog olmak isteyenlerde öne çıkan özellikler diyebiliriz. [caption id="attachment_2737" align="alignleft" width="300"] Arkeolog[/caption]

Arkeologun çalışma ortamı ve şartları

Arkeologun çalışma ortamı ve şartları oldukça ilgi çekici, yorucu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürekli araştırma yapmak zorunda kalan bu insanlar daha çok okuyarak, yazarak görevlerini ifa ederler. Yaz mevsiminde kazı çalışmalarını açık havada yürütmek zorundadırlar. Müze ortamında çalışanlar daha şanslı oldukları söylenebilir. Çünkü sessiz ve temiz bir ortam müzelerde sağlanabilir. Bir kazı çalışmasında ilgi çekici bir parçanın bulunması bu eserin ait olduğu dönemin ortaya çıkarılması çok yorucu ve zahmetli bir çaba sonucunda ortaya çıkar ve bu sebeple insana büyük bir yorgunluk verse de sonuçta elde edilen başarı bütün yorgunluğu giderir.

Arkeolog olmak için alınması gereken eğitim

Üniversitelerin Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinde verilmektedir. Üniversitelerin çoğunda bu bölüme ait fakülteler mevcuttur. Lise ya da dengi bir okuldan mezun olanların YGS ve LYS sınavlarında yeterli puanları alması durumunda en az 4 yıllık eğitim sonucunda arkeolog olarak mezun olacaklarını söyleyebiliriz. Eğitim sonunda üniversiteden lisans diploması alınır, arkeolog ünvanı ile istedikleri yerlerde çalışma şansları mevcuttur. Arkeologlar istihdam açısından çok kısıtlı sayıda alınmaktadır. Çalışma alanları genelde üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışmak müzeler ve anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzelerde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında özel müzelerde Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Maden Tetkik Arama Enstitüsünde iş bulma fırsatları yakalayabilirler.

Ayrıca Gözatın

2. El Araç Alış Satış

2. El Araç Alım-Satım İşlemleri  Geçmiş dönemlerde bir araç sahibi olmak bir apartman dairesi ile …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir