Ev / 5N1K / İş Analizi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Sponsor Reklam

İş Analizi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İş analizi nedir?

İş Analizi; Yapılan işlerin ayrıntılı etkin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için sistem içinde yer alan her işin farklı özelliğini, gerekliliğini, inceliğini çalışma şartlarını bilimsel yöntemlerle irdeleyen ve bilgi elde eden bir tekniktir. İş analizi yapılırken soru gözlem anket ve karma yöntemler kullanılır. İş analizi yapılmasındaki esas gaye çalışan kişinin nasıl yaptığı, ne yaptığı, niçin yaptığı, ne kadar başarılı olduğu gözlenir.

İş analizinin kapsamı nedir?

İş analizinin kapsamı içerisinde genel yetenek, fiziksel kapasite, inisiyatif kullanma, karar verme, sorun çözme, özel yetenek, marifetler zihinsel ve bedensel yetenek ile işin yapılabilmesi amacıyla ihtiyaç olan iş bilgisinin kademesi tespit edilir. [caption id="attachment_1070" align="alignleft" width="259"]iş analizi iş analizi[/caption]

İş analizinin önemi nedir?

Organizasyonlar içinde öncelikli olarak personel müdürü ve diğer uzman personeller, üretim bölümü, komuta yöneticileri, işi bizzat yapan personel analizden faydalanabilir. İş analizlerinin yapılmasındaki amaç yöneticilerin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olmak, işletmelerin değişimine  ayak uydurması, verimlilik, kalite maliyet ve çalışanların mutluluğu gibi mantıklı kararlar almak için yapılır. Değişen dünyaya ayak uydurmak varsa sorunları çözmek, hataları ortadan kaldırmak, yeni meslek standartları yapmak, sistemli ve bilinçli bir şekilde çalışma tekniği oluşturmaktır.

İş analizinin kullanıldığı alanlar

İş analizleri, çalışan personelin sorumluluklarını ve düzenli düşen görevleri, beklentileri karşılayıp karşılamadığı hakkında bilinçlendirme yapmak, çalışanların işi standartlara uygun olarak yapıp yapmadığını kontrol etmek, yetki ve sorumlulukların iş şartları ile ilgili gerekli ilişkilendirmeyi yapmak, performans açma yeniden gözden geçirilmesi gereken konuları ele almak, işe alma ve işten çıkarma yöntemlerini yeniden gözden geçirmek, personele ödenecek ücret hakkında yeni değerlendirmeler yapmak sayılabilir.

İş analizi niçin yapılır

İş analizinin gereklilikleri iş analizinin yapılması gerekliliği çalışanların sorumluluk yetenek çalışma şartlarını belirlemeye katkı sağlar. Personelin nelere ihtiyacı olduğunu belirler, işe yerleştirme, iş seçimi, iş bulma programlama gibi mantıklı çalışma sistemi geliştirilmiş olan elemanların performansını ölçer. Yöneticiler ile çalışanlar arasında görevleri bakımından ortaya çıkabilecek sorunların çözüm bulması için yardımcı olur. İşin gerçek karşılığı olan ücretin verilmesine olanak tanır.

Ayrıca Gözatın

Kurşun Kalem Nasıl İmal Edilir

Kurşun Kalem İmalatı Kurşun kalemin tarihi on sekizinci yüzyıla kadar dayanıyor. Kurşun kalemin icadı için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir