Ev / Meslek tanıtımları / Hakim (yargıç) kimdir, ne iş yapar?
Sponsor Reklam

Hakim (yargıç) kimdir, ne iş yapar?

 Hakim birey ile devlet arasında oluşan ya da insanların kendi aralarında veya herhangi farklı idareler arasında oluşan sorunlar ile kamu düzenini bozmaya yönelik suçlarla ilgili hususları hukuka uygun olarak, kanunlar ve anayasaya paralel bir şekilde inceleyerek, kendi vicdani kanaatine de kullanarak bağımsız karar verme yetkisinde olan kişidir.

Hakimin yargıcın görevleri nelerdir

  • Verilen ifadeler ve deliller ile o an yürürlükte olan yasalar ışığında davalarla ilgili hüküm vermek
  • Görülen ceza davalarında tanıkları, sanıkları, mağduru ve cumhuriyet savcısını dinlemek
  • ortaya konulan belgeleri bilgileri toplamak ve bunları dava dosyasına ekleyerek gerekli değerlendirmeleri yapmak
  • Davalı ve davacı taraflar ve onların tuttukları avukatlar bilirkişiler tanıkları dinlemek kendisine gönderilen dava konusu bütün dosyaları incelemek

Ancak yargıçlar ve hakimlerin iki farklı gruba ayrıldığını hatırlatalım. Kamu kuruluşları ve vatandaşlar arasında oluşan sorunları incelemek ve karara bağlamak yükümlülüğü olan idari yargı hakimi ile vatandaşlar arasında meydana gelen uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla karar veren kişilere de adli yargı hakimi denmektedir.

Yukarıda saydığımız görevler her iki grup için de geçerlidir.

Kimler hakim yargıç olmalıdır

  • Taraf tutmayan, anlayışlı, hoşgörülü, yeniliklere açık ve görüşmelere farklı bakış açılarına fırsat veren
  • Araştırmayı, okumayı seven, sorumluluk almayı bilen
  • Sezgi ve mantığı güçlü, ikna yeteneği gelişmiş
  • Sosyal bilimlere ilgi duyan, başarılı sözel yeteneği güçlü

kişilerin hakim olmak için karar verebileceğini bu mesleği seçebileceğini söyleyebiliriz.

Hakim nerede görev yapar

Herkesin çok iyi bildiği gibi Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemelerde özel resmi kıyafet diyerek görevini ifa ederler. Hakim ya da yargıç temiz rahat ve düzenli bir çalışma sistemi içinde hareket eder. Çalışma saatleri düzgündür, ancak sık sık atanmaları söz konusu olduğu için yer değişikliği fazla olabilir. Çalışırken görevleri icabı yorumlama, düşünme, dinleme etkinliklerine ağırlık verirler. Hakim olan bir kişi bağımsız mahkemelerin kendine verdiği yetkiyi kullanarak hakimlik teminatı esaslarına göre çalışırlar.

Hakimler görevleri gereği vatandaşla, bilirkişilerle, mübaşir ile kamu yöneticileriyle, hukukçularla, savcılarla, avukatlarla ve kendi meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışır.

[caption id="attachment_1726" align="alignright" width="300"]Hakim kimdir, ne iş yapar? Hakim kimdir, ne iş yapar?[/caption]

Hakim olmak için hangi eğitimi almak gerekir

Hakim olmak için üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümünü bitirmek gerekir. Hukuk fakültesine girmek için de lise ve dengi okuldan mezun olmak ve Türkiye'deki üniversitelerden herhangi birinin taban puanı alarak eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Adli yargı hakimi olacak adaylar adliyede staj yaparlar. Cumhuriyet savcılıklarında icra dairelerinde idari yargı hakimliklerinde 1 yıl Danıştay'da bir yılda Bölge İdare mahkemelerinde staj yaparlar. Staj süresi eğitim süresi bittikten sonra iki yıldır.

Hakim ne kadar maaş alır yargıç maaşı ne kadardır

Devlet memuru statüsünde çalıştıkları için derecelerine göre maaşlar değişmektedir. Dokuzun birinden başlayan hakim adayı 4 bin lira maaşla başlarken, birin dördünde olan bir birinci sınıf hakim 10 bin lira civarında maaş almaktadır. Bu durum her yıl devlet memurlarına yapılan zamlarla paralel olarak değişkenlik gösterir.

Ayrıca Gözatın

Hasta bakıcısı kimdir, maaşı ne kadar?

Hasta bakıcısı, hasta olan insanlara hemşire ve doktorların tavsiye ettiği gerekli bakım işlemlerinin ve hizmetlerini …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir